+420 222 562 021

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů (www.uoou.cz). Veškeré údaje, které společnost Globus International, spol. s r.o. získá od zákazníků, jsou využity pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem a nejsou poskytovány třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu z důvodu bezproblémového doručení zboží. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.